Η Συνδυασμένη Δρομολόγηση αφορά την παροχή βέλτιστης λύσης μετακίνησης με συνδυασμό οχήματος ιδιωτικής χρήσης και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η υπηρεσία αφορά μετακινήσεις με αφετηρία περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και προορισμό κεντρικές περιοχές της πόλης.

Οι λύσεις αφορούν σε μετακίνηση με αυτοκίνητο μέχρι κάποιο τερματικό σταθμό λεωφορείων όπου υπάρχει χώρος για στάθμευση και συνέχιση σε επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές με χρήση ΜΜΜ. 

Οδηγίες:

  1. Ορίστε ως αφετηρία μια τοποθεσία εντός της γαλάζιας ζώνης του χάρτη(περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος).
  2. Ορίστε ως  προορισμό μια τοποθεσία εντός των κεντρικών περιοχών της πόλης.

Συνδυασμένη Δρομολόγηση