Ιστορικό

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων (ΚΕΜ) του Δήμου Καλαμαριάς, αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή «Mobility Center» στην Ελλάδα.

Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2008 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «ΙΕΕ/ Mobi-NET», στο οποίο συμμετείχε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. / Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης της μετακίνησης του κοινού με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που δημιουργήθηκε από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ήταν από τις πρώτες σχετικές εφαρμογές στη χώρα μας.

Το ΚΕΜ λειτούργησε για πάνω από επτά χρόνια σε κεντρικό σημείο του Δήμου Καλαμαριάς (γωνία Αιγαίου και Πόντου) και είχε σα στόχο να προωθήσει τα εναλλακτικά με το ΙΧ μέσα μετακίνησης και την πληροφόρηση των πολιτών για τους δυνητικούς τρόπους μετακίνησής τους. Η πληροφόρηση δίνονταν παράλληλα μέσω του διαδικτύου και τηλεφωνικά, ενώ οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευθούν εισιτήρια και κάρτες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ).

Επίσης το ΚΕΜ, με έρευνες, εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις συνέβαλε στην κατεύθυνση της μείωσης της εξάρτησης από το Ι.Χ. αυτοκίνητο και παράλληλα υποστήριζε για πέντε χρόνια το Δήμο Καλαμαριάς σε θέματα συγκοινωνιακής τεχνικής.

Η δημιουργία του ΚΕΜ συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος «Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη», από το Δήμο Καλαμαριάς και το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ).

Από τον Ιούλιο του 2009 έως σήμερα, η λειτουργία του ΚΕΜ συγχρηματοδότηθηκε από το Δήμο Καλαμαριάς, το ΣΑΣΘ, την Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ανατολική Α.Ε και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ).

Σήμερα το ΚΕΜ παρέχει πληροφορίες για τους εναλλακτικούς προς το ΙΧ τρόπους μετακίνησης μόνο διαδικτυακά.

        

Κέντρο Εξυπηρέτησης Μετακινούμενων Καλαμαριάς

Ομάδα Ανάπτυξης