Πληροφορίες ΟΣΕ / Εισιτήρια

ΟΣΕ Γραφείο Πόλης
Τηλέφωνο: +30 2310 598126

Αριστοτέλους & Ερμού
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εκδοτήρια Εισιτηρίων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμο
Τηλέφωνο: +30 2310 517517 & +30 2310 517518
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1110

Μοναστηρίου 28
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα